อาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร / ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย National Artist 2004

ในชีวิตหนึ่งกับการทำงาน แล้วการได้พบกับศิลปินแห่งชาติ ของประเทศไทย การได้พูดคุยอย่างเป็นกันเอง มีทัศนคติที่ดี ยิ่งอาจารย์รู้ว่ามีการทำงานด้านสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกัน ก็ยิ่งทำให้การพบปะ พูดคุยในแต่ละครั้งเข้าถึง มิตรภาพมากขึ้น สิ่งที่ได้รับมานั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งของ ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอัน แต่ด้วยถ้อยคำแห่งภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติผู้นี้เล่า เป็นรางวัลที่ล้ำค่าเสมอ

เป็นเรื่องยาก หากคนสองวัยที่ต่างคุณวุฒิ แล้วคุยกันรู้เรื่อง บางเรื่องกล่าวถึงกาลเวลา การส่งผ่านของศิลปะ สถาปัตยกรรมในการทำงานของท่านอันจะมีการเชื่อมต่อ ความคิด การดำรงอยู่และการแบ่งปันนี้ได้อย่างไร

อาจารย์จุลทัศน์ ทำให้เป็นตัวอย่างแล้ว และชี้เป็นแนวทางให้เห็นปรากฎได้ ชัดเจน นั่นคืออาจารย์เล็งเห็นแล้วว่าดี ก็รีบสนับสนุนเพื่อให้ประจักษ์แพร่หลายอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยต่อชีวิตงานออกแบบให้ก้าวต่อไป ส่งต่อ ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยไม่มีเงื่อนไขในความเปลี่ยนแปลง

การที่ได้สัมผัสกับบุคคลท่านนี้ ยิ่งทำให้รู้ว่า ภูมิปัญญานั้นจะคงอยู่หากใช้ใจพิสุทธิ์สัมผัส

อาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย

โคมไฟ : บ้านอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร เชียงใหม่ โดย รัตนพล ตาจา

Advertisements

~ by Rattanaphol Taja on April 2, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: