วันสงกรานต์ พุทธศักราช 2554 / The Songkran’s 2011

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2554

“ชีวิตหนึ่งมีค่า ตราบใดที่หนึ่งเหตุผลความหมายให้แก่ชีวิตผู้อื่น โดยการให้ความรัก มิตรภาพ ความเมตตา และความขุ่นเคือง(ความเจ็บ)”

“ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกนะ ผมเหนื่อยแล้ว กลัวจะไปต่อไม่ไหว …”

“One’s life has value so long as one attributes value to the life of others, by means of love, friendship, compassion and indignation.”

~ by Rattanaphol Taja on April 15, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: