Trend 2012 / Digitize ดิจิทัล ที่สร้าง “แรงบันดาลใจ”

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคของโลก ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. ความเป็นตัวตน (Reset) การย้อนดูตัวเองกับสังคม ใส่ใจกับคนรอบข้าง และการช่วยเหลือผู้อื่น (ที่ไม่ใช่คำว่า จิตอาสา)

2. ความเป็นสังคมเมือง ( Urbanite) เพื่อสนองความสะดวกสบายต้องการที่รวดเร็ว ในการใช้ชีวิต

3. ความเป็นดิจิทัล (Digitize) การเชื่อมโยงของข้อมูลข่าวสาร และสามารถแบ่งปันกันได้

4. นวัตกรรม (Innovation) ผู้บริโภคต้องการสิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลา ต้องการมีส่วนร่วมประสบการณ์ในเทคโนโลยีล้ำสมัย แปลกใหม่

5. แรงบันดาลใจ ( Inspire) ซึ่งจะเป็นหัวข้อที่มาแรงที่สุดในปี 2555 การสร้างแรงบันดาลใจที่มีต่อธรรมชาติ ธรรมะ และความธรรมดา (ที่ไม่ใช่คำว่า คิดบวก) ทั้งนี้ เทรนด์การตลาดที่สร้าง “แรงบันดาลใจ” หรือพลังธรรมดา ธรรมะ ธรรมชาติ แบ่งออกได้ 12 ข้อใน 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มแรก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 1. ผู้บริโภคจะหันมาใส่ใจความเป็นมาและเรื่องราวของแบรนด์ ซึ่งสินค้าจะเป็นหัวใจหลักในการรับรู้ของภาพลักษณ์ทั้งหมด 2. การสื่อสาร การออกแบบสินค้าและบริการที่พัฒนาสู่ความเรียบง่ายในการเข้าถึง เป็นกันเอง ไม่เกินเอื้อมต่อผู้บริโภค 3. ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนมากขึ้น “การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมแบ่งตามอายุ เพศ ในยุคนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ ความสนใจ ของผู้บริโภคเพื่อให้การสื่อสารนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

กลุ่มที่สอง การใช้สื่อ 4. สื่ออินเตอร์แอคทีฟ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน การตลาดจะยาก แต่เป็นวิธีสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ 5. สื่อดิจิทัลนี้ จะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นคอนเทนต์ต่อไป 6. แบรนด์จะมีการนำแบรนด์แอมบาสเดอร์มาสื่อสาร ผู้บริโภคชอบการเข้าถึงความมีตัวตน ทัศนคติ การแสดงออกเหล่านี้คือบุคลิกที่มากกว่ารูปแบบการค้า

กลุ่มที่สาม สร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยสื่อใหม่ 7. ยุคสมัยการเข้าถึงข้อมูล ผู้บริโภคสามารถเลือกหรือแสดงข้อคิดเห็นได้ง่ายขึ้น 8. สร้างประสบการณ์การตลาดที่จับต้องได้ สนุก มีลูกเล่นทางประสาทสัมผัส โดยผ่านเทคโนโลยีนั้นเอง 9. การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการออกแบบสินค้า Co-Creation

กลุ่มที่สี่ การสร้างสรรค์แคมเปญที่มุ่งพลังที่ยั่งยืนแก่สังคม (ที่ไม่ใช่คำว่า คิดบวก) 10. การสร้างสังคมออนไลน์ แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าโซเซียลมีเดีย ถูกคิดค้นมา “เพื่อน” มากกว่าการตลาด 11. แบรนด์จะเป็นตัวแทนในการทำความดี (ที่ไม่ควรทำดี เอาหน้า) และ 12. สุดท้าย ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ จะเล็งเห็นผลที่มีช่องทางในการทำความดี หรือการมีส่วนช่วยเหลือ ที่ง่ายๆ ร่วมกับแบรนด์สินค้า

ขอขอบคุณ คุณวฤตดา วรอาคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านนวัตกรรม แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป ประเทศไทย

Advertisements

~ by Rattanaphol Taja on January 10, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: